• AG View Over Congo River Boma April 2013JPG AG View Over Congo River Boma April 2013
The spring

Om å dele

  

“Hver den som har fått mye, får läre seg
å dele godene med andre” sa Jesus

Som borger i et av verdens rikeste land
kan jeg ikke se annet enn at jeg skal dele
med de som mangler veldig mye.
Og de er det mange av.

Mine egne goder rekker ikke til å gjöre så veldig mye, men sammen kan vi gjöre masse; 

vi kan gjöre en forskjell for enkeltmennesker,
og om vi er riktig bolde kan vi kanskje
väre med og forandre en nasjon...
-vi får vel drömme stort hvis vi vil?

EXPLORE

Badge

Top B

Fashion

Fashion

vintage & more
Kinshasa

Kinshasa

life project
Art

Art

gallery
Tour Africa

Tour Africa

eastern congo

No high heals in KinshasaNo high heals in Kinshasa

No high heals in Kinshasa

Welcome to Catalogue’s blog! There are so many fabulous and unique shops to present and so many amazing stories to tell. Here I’d like to introduce to you some of the shops from our Catalogue cities and some real-life stories from our special city of heart, Kinshasa.

Continue reading

 • Stokcholm

  Shopping beyond mainstream in the world’s most beautiful capitol

 • London

  Shopping beyond mainstream in a world of classics

 • Sydney

  Shopping beyond mainstream in a world of non-conformity

 • Oslo

  Shopping beyond mainstream in a smaller world

Main Bottom

Main bottom